Claymount

Claymount & B Professional
Hoewel Claymount werkt vanuit verschillende vestigingen, hecht zij veel waarde aan een eenduidige, herkenbare en professionele  uitstraling. Om dit doel te bereiken is een samenwerking aangegaan met B Professional. B Professional verzorgt de corporate en de arbeidsmarkt-communicatie voor Claymount.

Dit betekent concreet:

  • brainstorm- en klankbordsessies met het management om de communicatiestrategie te bepalen;
  • creatieve conceptontwikkeling;
  • productie van uiteenlopende communicatiemiddelen zoals productflyers, website, folders, brochures, beursstand, etc., inclusief projectbegeleiding;
  • ontwikkeling van een nieuwe huisstijl die flexibel is samengesteld en die internationaal inzetbaar is. “A global focus with a local touch!”

Claymount
Claymount ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd onderdelen enmodules voor medische en industriële röntgensystemen in een B-to- B-markt van systeemleveranciers. Het bedrijf opereert internationaal en is gevestigd in Nederland (hoofdkantoor), USA, Filipijnen, China, Italië en Zwitserland.

“B Professional heeft zich in deze samenwerking duidelijk gemanifesteerd als partner/co-maker die zeer prompt, adequaat, zakelijk en betaalbaar presteert en toegevoegde waarde creëert voor onze internationaal opererende organisatie. Dit alles heeft geresulteerd in een langdurige relatie waarbij de gehele communicatiebehoefte van de Claymountorganisatie nu bij B Professional ondergebracht is, waardoor vraag en aanbod zeer efficiënt en effectief ter hand genomen kan worden.” 

Jeffrey Tierie – Voormalig CEO Claymount. 

www.claymount.com

B PROFESSIONAL EN DAAG ONS UIT!