Hulplijn Seksueel Misbruik 1 - lange tekst

De Hulplijn Seksueel Misbruik heeft als doel om slachtoffers, getuigen of andere betrokkenen van seksueel misbruik door te verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties, zodat iemand zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

Hulplijn Seksueel Misbruik & B Professional
Het belangrijkste communicatiedoel van de campagne was het vergroten van de naamsbekendheid van de Hulplijn, zodat de doelgroepen weten dat er een speciaal telefoonnummer en een speciale website is waar zij terecht kunnen om doorverwezen te worden naar de juiste hulpverleningsinstantie(s).

B Professional heeft hiervoor een complete communicatiestrategie en -campagne ontwikkeld, waarbij de treffende slogans “Laat wat je overkomen is je leven niet bepalen” en “Verbreek de stilte” centraal stonden. Wat vooral bijzonder is geweest aan dit project, is de snelheid waarmee we een complete campagne hebben neergezet. Binnen twee maanden is er een ijzersterke campagne ontwikkeld en uitgevoerd.  

De werkzaamheden die we hebben verricht, zijn:  

  • brainstorm- en klankbordsessies met de projectgroep;
  • inventariseren van communicatieproblematiek en plan van aanpak opstellen voor het vergroten van de naamsbekendheid;
  • creatief concept ontwikkelen en uitvoeren voor een nieuwe website;
  • ontwikkelen en produceren van radiocommercials, inclusief de mediaselectie en -executie;
  • ontwikkelen en uitvoeren van een online marketing campagne.

Naar aanleiding van de campagne krijgt de Hulplijn Seksueel Misbruik veel reacties op de campagne. De slogans “Laat wat je overkomen is je leven niet bepalen” en “Verbreek de stilte” blijken écht binnen te komen bij de verschillende doelgroepen.

“De kracht van dit bijzondere communicatieproject zat vooral in de goede samenwerking met de verschillende partners. Door de expertise en het enthousiasme van alle betrokken partners hebben we binnen korte tijd een goed doordachte en aansprekende campagne neergezet. Een campagne die er hopelijk toe leidt dat slachtoffers van seksueel misbruik of seksueel geweld de stilte durven te verbreken.”

Jack Geelen -  Projectleider communicatie Hulplijn Seksueel Misbruik in Letselschade News, jaargang 4, nummer 16.

www.verbreekdestilte.nl

B PROFESSIONAL EN DAAG ONS UIT!