Arteria

Arteria

Arteria en B Professional
Voor Arteria heeft B Professional een huisstijl ontwikkeld. Op basis van een brainstorm- en klankbordsessie met alle consultants van Arteria, heeft B Professional een inventarisatie gemaakt van de verschillende wensen, behoeften en opvattingen die er leefden binnen het bedrijf. Vervolgens heeft B Professional een gemene deler geformuleerd en dit doorvertaald naar een huisstijl die past bij wat Arteria wil uitstralen als organisatie.  

Arteria Consulting 
Arteria Consulting ondersteunt zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke en lokale overheden, zelfstandige bestuursorganen en brancheorganisaties bij het oplossen van hun uitdagingen. Zij wil knelpunten weghalen, problemen oplossen en organisaties verder helpen. Arteria verbindt in de zorg. 

B PROFESSIONAL EN DAAG ONS UIT!